Logo Booij Advies
Welkom achtergrond

WELKOM

Welkom op de website van Booij Advies. Booij Advies is de bedrijfsnaam van zelfstandig adviseur en interimmanager Sven Booij. Als zelfstandig adviseur richt ik me op de tijdelijke ondersteuning van overheden op het terrein van beleid, projecten en management. Ik ga doelgericht  aan de slag met de vragen en opgaven, die voor u belangrijk zijn. Ik ben flexibel en heb oog voor de betrokken mensen. U zult mij ervaren als zeer betrokken en betrouwbaar.

Mijn passie, werkervaring en expertise ligt in het gemeentelijke Sociale Domein. De positie van gemeenten in dit Sociale Domein verandert en neemt zelfs toe door decentralisatie van taken door de rijksoverheid. Tegelijkertijd komt er minder geld van het rijk om aan alle vragen van inwoners en organisaties te voldoen. De vraagstukken waarvoor gemeenten staan, vragen soms om tijdelijke, deskundige ondersteuning. En die kan Booij Advies u bieden.

Onder meer in de vorm van:
  • Beleidsadvies,
  • Projectleiding (bijvoorbeeld implementatie van wetgeving)
  • Interimmanagement.
  • Discussieleiding  tijdens bijeenkomsten en/of workshops rondom thema's uit het Sociale Domein

Als het gaat om de beleidsvelden Wmo, welzijn, onderwijs, sociale zekerheid, schuldhulpverlening en de diverse aanpalende beleidsvelden zult u mij ervaren als een ter zake kundig adviseur. Brede opdrachten als interim manager, projectleider binnen het Sociaal Domein heb ik vervuld. Daarnaast politieke en ambtelijke ervaring op ook andere beleidsterreinen, zoals bijvoorbeeld financien en economie. 

Heeft u interesse in een persoonlijk gesprek, dat is uiteraard mogelijk. Ik kom graag geheel vrijblijvend bij u langs om te bespreken of ik ondersteuning kan bieden.
© 2011 Booij Advies  ::  Welhaak 2  |  7671 NS Vriezenveen  |  T 0546 567477  |  M 06 55366500  |  info@booijadvies.nl